x
Er zijn vandaag al 3 afspraken gemaakt

Garagescout waardeert uw belangstelling voor zijn producten en uw bezoek aan deze website.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Garagescout. Door gebruik te maken van de diensten die Garagescout u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. Garagescout gaat te allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw reservering/ account of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door Garagescout.

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Op het moment dat justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Garagescout hiertoe overgaan.

Opslag en beveiliging gegevens:

Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de klanten database van Garagescout. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Garagescout, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Garagescout
Garagescout is onderdeel van M2M Participation. M2M participation is gevestigd op het onderstaande adres:

T.a.v. Directie
Driehuizenpark 74
2163 KV Lisse

Cookies

Bij gebruik van websites van Garagescout wordt door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren en om de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Tot slot gebruikt Garagescout cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van Garagescout. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze websites worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over uw IP adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn.

Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Garagescout maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy is effectief vanaf 1 April 2014. Garagescout behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit privacy reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Iedere bezoeker aan de site, Garagescout, is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacy reglement.