x
Er zijn vandaag al 9 afspraken gemaakt

Ik ben mijn APK keuringsrapport kwijtgeraakt?

Heeft u een APK uit laten voeren en daar een keuringsrapport van gekregen, maar bent u dat kwijtgeraakt? Het is in principe verplicht om het rapport tot uw beschikking te hebben en dit mee te nemen in de auto. Dit zorgt ervoor dat u aan kunt tonen dat u uw auto op de openbare weg mag gebruiken. Het is uiteraard ook mogelijk om na een APK in Utrecht digitaal te controleren of uw auto is gekeurd, waardoor de noodzaak tot een papieren exemplaar wat kleiner is geworden.

Duplicaat van APK

Op het moment dat u een APK heeft uit laten voeren en u het keuringsrapport kwijt bent kunt u daar eventueel een duplicaat van aanvragen. U zorgt er daarmee voor dat u toch weer een exemplaar tot uw beschikking heeft. U dient zich tot de RDW te richten om tot een nieuw exemplaar te komen. Zij zorgen er na de APK dan voor dat u toch de mogelijkheid heeft om een exemplaar te overleggen en daarmee aan te tonen dat u de auto inderdaad op tijd heeft laten keuren.

Kosten voor het duplicaat

Houd er rekening mee dat een APK  kosten met zich meebrengt, maar ook het duplicaat niet gratis is. U kunt er het best voor zorgen dat u het eerste rapport goed bewaart. Indien dat om welke reden dan ook niet lukt kunt u zich alsnog richten tot de RDW en zorgt u ervoor dat u toch weer een keuringsrapport tot uw beschikking krijgt. U betaalt de extra kosten voor het duplicaat aan de RDW. Op die manier kunt u er na een APK of elders in het land toch voor zorgen dat u het bewijs weer in handen heeft.